Wilma iOS-uppdatering förutsätter ny inloggning


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare